“Szaldó elszámolás” ➨ Visszatáplálás korlátozása ➨ ”Bruttó elszámolás”. Mik ezek a fogalmak?

Mit jelentenek ezek a hazai gyakorlatban? Elszámolási rendszerek életútja itthon.  

Ez a blogcikk azért született, mert sokat lehet olvasni és hallani a 2024. január 1.-vel bevezetésre került BRUTTÓ ELSZÁMOLÁSRÓL.  

Ahhoz, hogy megértsük a bruttó elszámolást, tisztáznunk kell, hogy mi az a SZALDÓ ELSZÁMOLÁS.  

A szaldó elszámolás

Magyarországon 2024 előtt az éves szaldó elszámolás volt érvényben. Mindenki, aki napelemes rendszert telepített automatikusan éves szaldó elszámolásba került.  

A szaldó elszámolás lényege, hogy az egy év alatt a hálózat irányából vételezett (avagy vásárolt vagy elfogyasztott) villamosenergia és a hálózatba – a napelemes rendszer által megtermelt – visszatáplált energiamennyiség különbözete alapján fizetünk évente a szolgáltató felé, mindezt a mérőóránkon regisztrált fogyasztási és visszatáplálási mennyiségek alapján.

Egy példával élve: ha a napelemes rendszerünk 1 év alatt 4800 kWh árammennyiséget termelt ki a hálózat irányába (táplált vissza) és a fogyasztásunk ugyanebben az évben 5000 kWh volt, akkor nekünk ennek a különbözete, azaz (5000-4800) 200 kWh árammennyiség után kellett 1 db számlát megfizetnünk, mivel ebben az esetben évente egyszer történt óraolvasás.  

Amennyiben a napelemes rendszer többet termelt, mint amennyit a háztartás fogyasztott akkor abban az esetben a szolgáltató a többlettermelés után fizet a napelemes rendszer tulajdonosának. 

Tehát ha az éves termelésünk 4800 kWh volt, de a fogyasztásunk „csak” 4600 kWh, akkor a többlet után kWh-ként 6 Ft-ot fizetett ki a szolgáltató (jelenlegi jogszabály szerint, ezt valószínűleg csökkenteni fogják). Ebben az esetben (4800-4600) 200 kWh * 6 Ft, azaz 1200 Ft-ot. Mivel a legtöbb esetben ez egy hasonlóan alacsony összeg volt, emiatt a legtöbben ezt az összeget „veszni hagyták”, mert a többlettermelést nem lehet átvinni a következő évre, valamint a szolgáltató által fizetett többlettermelés után 15%-os személyi jövedelemadót is fizetni kell.  

Emellett létezik havi szaldó elszámolás is. Ez ritkább és leginkább céges felhasználóknál jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy nem egy év alatt, hanem havi rendszereséggel összesítik a villamosenergia termelést és fogyasztást.  

A SZALDÓ ELSZÁMOLÁS azért jött létre, hogy ösztönözze a napelemes rendszerek elterjedését Magyarországon. Hiszen az igények pontos és szakszerű felmérése után, akkora méretű rendszert lehetett tervezni, amellyel fedezni lehetett a háztartás, az adott ingatlan éves energiafelhasználását. Emiatt a felhasználónak nem kellett áramszámlát fizetnie és a beruházás pár éven belül meg tudott térülni.  

A szaldó alkonya

A szaldó elszámolás egy nagyon jó ösztönző volt a megújuló energia lakossági körben történő elterjedésére. Azonban ez a rendszer nagy mértékben igénybe veszi a közcélú hálózatot, aminek a fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy be tudja fogadni a napelemes rendszerek által megtermelt áramot és azt a megfelelő helyre tudja szállítani. Minden európai uniós országban hasonló volt a metódus: kezdetben a lakosságnak nagyon kedvező szaldó elszámolást fel kellett váltania egy olyan elszámolási rendszernek, amivel a napelemes felhasználók is hozzájárulnak a hálózat fenntartásához, de még kellően támogató, hogy ösztönözve legyenek a megújuló energiára történő átállásra. Erre az Európai Unió által megszabott határidő 2024.01.01. volt Magyarország számára.  

Mielőtt azonban rátérnénk a szaldó elszámolást felváltó bruttó elszámolásra meg kell említenünk azt az időszakot, amikor a napelemes rendszerek visszatáplálása korlátozott volt. 

Visszatáplálás korlátozása avagy „Visszatáplálási moratórium”

2022.11.01.-vel a kormány hozott egy határozatot, hogy a 2022.11.01. és 2023.09.07. között történt napelemes rendszerek igénybejelentésére vonatkozóan csak úgy lehet üzembe helyezni napelemes rendszereket, hogy azok NEM TÁPLÁLHATNAK VISSZA a hálózatra. Tehát aki ebben az időszaban indította el a napelemes rendszer telepítésére vonatkozó igénybejelentését az olyan engedélyt kapott a szolgáltatótól, ami szerint a napelemes rendszer által megtermelt áramot csak saját felhasználásra használhatja fel, nem termelhet vissza semmit sem a hálózatra. Ehhez egy úgynevezett visszwatt védelmet kellett kiépíteni a rendszerekhez.  

Mivel nem lehet visszatáplálni, így tulajdonképpen ezeknél a rendszereknél a szaldó elszámolás nem érvényesül, mert nincs mit összevezetni a fogyasztással, mivel a rendszer nem tud áramot visszatáplálni a hálózatba. Ez a rendszer tehát a pillanatnyi fogyasztást tudja kiváltani, azaz amikor süt a nap, termel a rendszer és ha ekkor merül fel a háztartásban áramigény, akkor azoknak a fogyasztóknak az áramellátását tudja biztosítani a napelemes rendszer. Ezzel tulajdonképpen a hálózatról vételezett áram mennyiségét lehet csökkenteni. Így azt lehet érezni, hogy kisebb összegű lesz a havi villanyszámla, mert a napelemes rendszer termelte meg a háztartás áramszükségletének egy részét.  

A JÓ HÍR, hogy a visszatáplálás korlátozását 2024.01.01.-jével Magyarország területének 93%-án feloldották.  

Az alábbi oldalon lehet megtekinteni, hogy az adott felhasználási helyen (címen) érvényben van-e visszatáplálási korlátozás: https://napeleminfo.mekh.hu/ 

Ezen az oldalon be kell írni a villanyszámlán található úgynevezett Mérési pont azonosítót (POD azonosítót) és a rendszer ki fogja írni, hogy lehetséges-e visszatáplálás vagy sem.  

A mérési pont azonosító itt található a villanyszámlán:  

Az eredmény oldal így fog kinézni:  

Akik 2022.11.01. és 2023.09.07. között nyújtották be az igénybejelentésüket és időközben telepítve lett a rendszerük azok hivatalosan még éves szaldó elszámolásba „maradnak”, mivel a visszatáplálási moratórium alatt ez az egyetlen elszámolás volt érvényben, csak ezek az érintettek nem táplálhattak vissza a rendszerbe.  

A visszatáplálás feloldásával megnyílik a lehetőség ezeknek a felhasználóknak a visszatáplálásra. Hivatalos tájékoztatás szerint az áramszolgáltató fel fogja keresni ezeket a HMKE tulajdonosokat és tájékoztatni fogja a visszatáplálás lehetőségeiről. Amennyiben ez nem történik meg, akkor mindenképpen érdemes felvenni a kapcsolatot az illetékes áramszolgáltatóval, akár személyesen bemenni ügyfélszolgálati irodáik egyikébe.  

FONTOS, hogy akiknek 2024.január 1.-ét követően érkezik meg az engedélyük a telepítésre és az igénybejelentésük még 2022.11.01. és 2023.09.07. között történt, azok először visszatáplálás korlátozása mellett tudják üzembe helyezni napelemes rendszerüket és rögtön ezt követően kell majd jelezni az áramszolgáltató felé a visszatáplálási szándékot.  

Akik pedig 2023.09.07. után adták be az igénybejelentésüket napelemes rendszer telepítését követően azok mind bruttó elszámolásba kerülnek. 

A bruttó elszámolás

A bruttó elszámolás azért jött létre, hogy fenntarthatóbb és könnyebben finanszírozható legyen a közcélú hálózat.  

A bruttó elszámolás lényege, hogy az elszámolás nem árammennyiségben (azaz kWh-ban), hanem annak összegben (forintálisan) kifejezett értékben történik. Ez önmagában nem lenne nagy változás, ha a vételezett és a hálózatra táplált villany ára megegyezne, de természetesen ez nem így van (lesz).  

  • Megállapítottak egy átvételi áramárat, amennyiért az áramszolgáltató átveszi a megtermelt áramot.  
  • Illetve érvényben van a jelenleg „rezsicsökkentett” fogyasztási áramár.  

Ennek az egyenlegét havi elszámolásban összesítik. Ebből látjuk, hogy a BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS HAVI ELSZÁMOLÁST jelent.  

Erről az MVM mint egyetemes szolgáltató így ír: „Bruttó elszámolás esetén az MVM Next a hálózatból vételezett (fogyasztott) villamos energiát teljes mértékben kiszámlázza, hasonlóan a HMKE nélküli villamosenergia-fogyasztás elszámolásához, míg az ügyfél a hálózatba betáplált teljes villamosenergia-mennyiség után kérheti az elszámolást. Bruttó elszámolás az elosztó által végzett havi leolvasás alapján havonta történik.”
Forrás: https://www.mvmnext.hu/aram/pages/aloldal.jsp?id=12796456  

Nade, nézzük a számokat, hogyan fog ez a gyakorlatban kinézni. Ehhez először tisztáznunk kell az árakat:  

  • Átvételi áramár: a lakossági fogyasztók számára a pontos átvételi ár a területileg illetékes egyetemes szolgáltatótól függ. Legtöbbet, 5,25 forintot az MVM Démász Áramhálózati Kft. fizet, az ELMŰ Hálózati Kft. 5,11 forintot, az MVM Émász Hálózati Kft. 4,94 forintot, az E.ON DÉDÁSZ, E.ON ÉDÁSZ és OPUS TITÁSZ pedig 4,39 forintot ad a hálózatba betáplált elektromos energiáért. 
  • Fogyasztási áramár: havi 210 kWh fogyasztásig a „rezsicsökkentett” lakossági áramár bruttó 38 Ft/kWh, e fogyasztás felett pedig 70 Ft/KWh 

Vegyünk egy példát: a havi fogyasztásunk 200 kWh volt, az általunk megtermelt és hálózatba visszatáplált árammennyiség pedig szintén 200 kWh volt. Mekkora lesz a villanyszámlánk ebben a hónapban. 200 kWh áram díja az (200 x 38= ) 7600 Ft. A megtermelt áramért kapott összeg – általános bruttó 5 Ft átvételi áramárral számolva – (200 x 5= ) 1.000 Ft. Ezt összevezetik nekünk, ekkor azt kapjuk, hogy a hónap végén 6.600 Ft-t kell fizetnünk.  

Ez alapján mondhatnánk, hogy alig csökken a villanyszámlánk a napelemes rendszer működése ellenére. Azonban ne feledjük, hogy ebbe a kalkulációba azt is bele kell vennünk, hogy a napelemes rendszer által megtermelt áram egy részét a háztartás „azonnal elfogyasztotta”, ez az energia tehát el sem jutott a mérőóráig, azonban csökkentette a háztartásunk energia-igényét. Tehát amikor süt a nap és termelt a napelemes rendszer, akkor az éppen felmerülő energiaigényt a napelemes rendszer biztosította, így nem kellett a közcélú hálózatról vételezni áramot.  

Ebben az esetben azt feltételezzük, hogy a napelemes rendszer termelt, de vissza nem táplált 50kWh árammennyiséget a háztartás azonnal elfogyasztott, enélkül a teljes fogyasztás 200 kWh helyett 250 kWh lett volna. Így mondhatjuk, hogy napelemes rendszer nélkül a fizetendő áramszámlánk: (210kWh x 38 Ft) + (40 kWh x 70 Ft) = 10.780 Ft lett volna.  

Ki kell mondani, hogy a szaldó elszámolás kedvezőbb volt, mint a bruttó elszámolás.  

Azonban vannak módok rá, hogy miképpen lehet hatékonyan használni a napelemes rendszert BRUTTÓ ELSZÁMOLÁSBAN!   

Hogyan lehet hatékonyan használni a napelemes rendszert bruttó elszámolásban?  

  • Napközben kell használni az elektromos fogyasztókat, így a fogyasztás részben egybeesik a napelemek termelésével. Az okoseszközök elterjedésével ez egyre könnyebb feladat.  
  • Energiatárolót (akkumulátort) telepít a napelemes rendszer mellé. — > Ezzel a megtermelt, de fel nem használt áramot lehet „raktározni” és akkor használni, amikor nem termelnek áramot a napelemek.  
  • A villamosenergia ára nem mindig lesz „csökkentett” vagy támogatott, így egy független energiatermelő berendezés mindig előnyt fog jelenteni azokkal szemben, akik csak a közcélú hálózatról vesznek áramot.  
  • Előkészítés alatt van, hogy ne csak rögzített áron lehessen eladni az áramot, hanem majd a szabadpiacon is lehet értékesíteni a HMKE által megtermelt áramot.  

Egy korábbi blogposztban írtunk arról, hogy az egyik raktárunkban miként üzemel egy energiatárolóval ellátott napelemes rendszer, erről bővebben itt olvashat: https://soler.hu/esettanulmany-napelemes-rendszer-energiataroloval-a-sajat-raktarunkban/  

ENERGIATÁROLÓS PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN KATTINTSON IDE: https://soler.hu/napenergia-plusz-program/  

Amit FONTOS tudni, hogy 2024-től minden új napelemes rendszerre érkező igénybejelentés esetén a felhasználó BRUTTÓ ELSZÁMOLÁSBA kerül.  

Szerző: Papp-Bohár Barbara, projektmenedzser, 2024.01.08. 

A SOLER SZAKÉRTŐI BLOGJA

Amit a napelemekről tudni érdemes